تغییرات جدید در گزینش و چینش بخش «بهترین لینک‌های امروز»

بخش «بهترین لینک‌های امروز» یکی از پربیننده‌ترین قسمت‌های بالاترین است. تا کنون لینک‌هایی که بیشترین امتیاز را در یک روز کسب کرده‌ بودند در این بخش نمایش داده می‌شدند.از آنجا که کاربران با گرایشات سیاسی در بالاترین جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، قسمت عمده این بخش شامل لینکهای سیاسی تکراری شده بود. بخصوص در روزهای انتشار یک خبر سیاسی مهم،همه لینک‌های این بخش به یک موضوع که توسط چندین خبرگزاری بازنشر شده بود اختصاص می‌یافت.

افزایش لینک‌های با محتوای یکسان و یکنواختی این بخش با انتقادات فراوان همراه بود. متاسفانه با آن که تعداد زیادی از مطالب انتقادی سعی در ریشه‌یابی علت یکنواختی این بخش داشتند راه‌حلی مناسب برای حل این مشکل ارائه نشده بود.

با این وجود خوشحالیم که بالاترین دوستان خوبی دارد. بهترینِ مردمان در اینجا جمعند. دوستانی که از سر محبت و عشق بر سر بالاترین فریاد می‌کشند. ممکن است حتی مدتی نباشند اما در زمان نیاز، بی‌هیچ پرسشی در کنار بالاترین هستند. اندیشه از این دوستان است. اعتراض او همراه با راه حل عملی حل مشکل است

پیشنهاد اندیشه برای حل مشکل یک‌نواختی بهترین لینک‌های امروز این بود که به جای نمایش لینک‌های با تعداد رای بالا، بهترین لینک‌های همه موضوع‌ها (جامعه، ورزش، دانش و فن‌آوری، هنر و ادبیات، سیاست، سرگرمی،اقتصاد) با اطمینان از تکراری بودن محتوای آنها در این بخش نمایش داده شود.

از این پس از بخش سیاست ۳ لینک و از سایر بخش‌ها هر کدام دو لینک در بخش بهترین لینک‌های روز نمایش داده خواهد شد. با این کار به کلیه کاربران با هر سلیقه‌ای امکان مشارکت بیشتری داده خواهد شد. نتایج مثبت این تغییر در همین چند روز اول به وضوح دیده می‌شود. لینک‌های موضوع‌های ورزش و سرگرمی و ادبیات که ندرتا به این بخش راه میافتند بیشتر دیده می‌شوند و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

کاربران همواره پیشنهادهای جالب و ارزنده‌ای برای بهبود بالاترین ارائه کرده‌اند. ایده‌های بکر کاربران نوآور در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار گرفته است. بیش از اینها نیز پیشنهادهای بسیار جالبی ارايه شده که تا کنون اجرا نشده‌اند اما به هیچ‌وجه نیز از یاد برده نشده‌اند و سعی خواهیم کرد بنا بر نیاز یکایک آنها را پیاده‌سازی و اجرا کنیم.

از اندیشه به خاطر اندیشیدن در مورد مشکل بالاترین ممنونیم
از سایر کاربرانی که در آینده با پیشنهادها و راهکارهای عملی خود باعث بهبود عملکرد بالاترین خواهند شد پیشاپیش سپاسگزاریم.