عذر‌خواهی تئاتر ملی سوئد از کاربران بالاترین به خاطر نقص فنی در اجرای بالاموزیک

مسئولین محترم سایت بالاموزیک

میخواهم نخستین فردی باشم که بخاطر ایجاد اختلالات فنی درپخش برنامه چهارشنبه سوری شب گذشته از شما عزیزان و تماشاچی های محترم برنامه تان عذرخواهی کنم. ما در تآتر ملی سوئد تمامی امکانات لازم برای پخش مستقیم برنامه های زنده رادر اختیار داریم اما برای پخش برنامه با فاصله زمانی، به خاطر نیاز به منابع فنی متفاوت، امکانات لازم را در اختیار نداشتیم. به منظور پخش برنامه به طور غیرزنده، یک شرکت‌ استریمینگ بزرگ و معتبر سوئد که قابلیت پخش برنامه برای بین ۴ تا ۵ میلیون تماشاچی را بطور همزمان دارد با ما همکاری نمود. این شرکت معمولا برای پخش برنامه‌های بزرگ ورزشی توسط تلوزیون سراسری سوئد استخدام می‌شود. اما هنوز از دلیل اصلی وقوع مشکلات فنی شب گذشته هیچ اطلاعی به دست ما نرسیده است. ما با مدیر کل این شرکت تماس گرفته‌ایم و همچنان منتظر دریافت جوابی قانع کننده از سوی ایشان هستیم. پخش شب گذشته برای ما نیز هزینه مالی بسیار سنگینی در بر داشت که منتظر جبران آن توسط این شرکت هستیم.
ما هم مانند شما و بییندگان عزیزتان بابت ایجاد این نقص فنی بسیار آزرده خاطریم و صمیمانه خواستار جبران این خسارت هستیم. ما با گروه آبجیز صحبت کردیم و امیدواریم بتوانیم برنامهء زنده این گروه را در روز سوم آپریل، به عنوان عیدی به شما و ایراینیان عزیز در سراسر دنیا هدیه کنیم.
امیدواریم بتوانیم به این همکاری بسیار مهم و ارزنده با شما ادامه بدهیم و مجددا از همه کاربران محترم سایت بالاموزیک بخاطر نقص فنی شب گذتشه پوزش می طلبیم.

با احترام
مایکل هولگرسون- مسئول فنی تئاتر ملی سوئد