پرسش آموزشی روزانه

بالاترین  در نظر دارد در جهت سنجش و افزایش سطح دانش سیاسی اجتماعی و علمی کاربران و مراجعه‌کنندگان سوالاتی را به طور روزانه در صفحه اصلی بالاترین قرار دهد. این سوالات می‌توانند حاوی نکات  آموزشی و یا به صورت نظرسنجی تهیه شوند. به این ترتیب هم می‌توان از این امکان در جهت یادآوری و آموزش استفاده نمود و هم می‌توان نظرات جامعه بالاترین را به عنوان یک جامعه پویا و زنده ارزیابی کرد.

برای روشن شدن بیشتر موضوع به این سوال اول این مجموعه دقت کنید

بدین وسیله از تمام کسانی که به نوعی در این زمینه ایده مشخصی دارند دعوت می‌شودتا پیشنهادهای خود را با ما مطرح کنند. تلاش خواهیم کرد که در این سلسله سوالات مسائل روز را پوشش دهیم.

منتظر شما هستیم