برچسب: نظرسنجی

گزارش نظرسنجی بالاترین راجع به انتخابات ریاست جمهوری

بالاخره گزارش بالاترین از نظرسنجی انجام شده در هفته قبل آماده شد. گزارش بالاترین را در اینجا بخوانید.

نتایح نظرسنجی بالاترین همراه با توضیحات

آمار خام نظرسنجی بدون هیچ تفکیک‌پذیری و بدون تصحیحات بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک به چه کسی رای می‌دهید (تحریمیها را شامل نمی‌شود) بدون تصحیحات آماری بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک خارج از ایران و داخل ایران بدون تصحیحات آماری بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک کسانی که رای نمی‌دهند و رای می‌دهند و بدون تصحیحات آماری بالاترین

تعداد شرکت کننده‌ها در این نظرسنجی ۱۰۲۱۰ نفر بوده است. تعداد ۶۵۶۵ نفر از ایران و ۳۵۹۱ نفر از خارج ایران بوده‌اند.

درصد شرکت و عدم شرکت بنحو زیر است. آمار شرکت در انتخابات در نظرسنجی بالاترین به درصدهای زیر است:
بله: ۷۶.۵
خیر: ۸.۴
دسترسی به مرکز رای گیری ندارم: ۶.۴
هنوز تصمیم نگرفته‌ام: ۸.۷

ما روشهای آماریمان را برای پیش بینی انتخابات دقیق‌تر کردیم. پیش‌بینی تازه ما که با استفاده از اطلاعات نظرسنجی بالاترین (آمار شرکت کنندگان از داخل ایران) و ترکیب آنها با آمار انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ بدست آمده بدین شرح است:‌
موسوی ۵۵ درصد
احمدی‌نژاد ۲۲ درصد
کروبی ۱۷ درصد
رضایی ۶ درصد

دقت پیش‌بینی در حدود ۱۰ درصد می‌باشد. از آنجا که یک هفته از این نظرسنجی می‌گذرد و در این فاصله خیلی از مناظره‌ها انجام شده‌اند، احتمال بالاتر رفتن رای موسوی و رضایی و پایین‌تر آمدن رای احمدی‌نژاد و کروبی وجود دارد. ما در مورد روشهای آماری بکار گرفته‌ شده برای تصحیح خطای آنلاین بودن نظرسنجی توضیح خواهیم داد. روش بکاربرده شده در نوع خود بدیع است. اگر بزبان ساده بخواهیم این روش را توضیح بدهیم باید بگوییم که ما از روی نظرسنجی بالاترین بدست آوردیم که کسی که در مرحله اول دور قبل به x و در مرحله دوم دور قبل به y رای داده اینبار به چه کسی رای میدهد. بعد سعی کردیم که آمارهای x و y واقعی را از طریق آمارهای منتشرشده انتخابات گذشته بدست بیاوریم. با مقایسه آمار نظرسنجی و آمار منتشرشده ما تخمینی از تفاوت جمعیت نظرسنجی شده با جمعیت کشور بدست آوردیم و از این راه درصدهای نظرسنجی را تصحیح کردیم.

یکی از مهمترین نکاتی که این نظرسنجی نشان داد و در گزارش موجود است این است که تنها پنجاه درصد از کسانی که دور اول انتخابات گذشته به محمود احمدی‌نژاد رای داده‌اند در این انتخابات به او رای می‌دهند و حجم عمده کسانی که از او روی گردان شده‌اند به موسوی رای می‌دهند. در تصویر زیر چگونگی پخش رای کسانی که در مرحله اول انتخابات گذشته به او رای داده ‌اند را می‌بینید:

AN1st84_to_88

یک دیگر از نکات نظرسنجی بالا بودن رای موسوی در میان زنان و پایین بودن نسبی رای کروبی در میان زنان است. رضایی هم رای ناچیزی در میان زنان دارد.

اقلیتهای دینی و کسانی که بی‌مذهب هستند بیشتر به کروبی رای می‌دهند. طرفداران احمدی‌نژاد مذهبی‌ترین گروه این نظرسنجی هستند. از کسانی که حتما رای می‌دهند ۴۰ درصد پایبند به احکام مذهبی هستند. از کسانی که رای نمی‌دهند تنها ۱۴ درصد به احکام مذهبی پایبند هستند.

نظرسنجی بالاترین نشان می‌دهد که مذهب نقش زیادی در تعیین رای دادن یا ندادن یک فرد دارد. از میان کسانی که رای نمی‌دهند ۳۰ درصد بی‌مذهب هستند. از میان کسانی که رای می‌دهند تنها ۹ درصد بی‌مذهب هستند.
جالبترین نکته اعتماد بنفس یا واقع بینی حامیان نامزدهای مختلف است. در جواب این سوال که «فارغ از اینکه به چه کسی رای می‌دهید فکر می‌کنید چه کسی برنده‌ انتخابات است؟» تفاوت زیادی بین حامیان نامزدها وجود دارد. ۹۱ درصد از حامیان احمدی‌نژاد بر این باورند که کاندیدای آنها برنده انتخابات است. حامیان دیگر نامزدها همه بر این باورند که موسوی برنده انتخابات است. حامیان کروبی نزدیکترین پیش‌بینی را به پیش‌بینی بالاترین دارند. در کل پیش‌بینی انتخابات توسط شرکت کنندگان بشکل زیر است:

موسوی: ۶۳.۸
احمدی‌نژاد ۲۳.۳
کروبی: ۱۲.۲
رضایی: ۰.۷

در آخر از سه دوست و کاربر عزیزی که در طراحی نظرسنجی، مدل سازی احتمالات و تهیه گزارش نهایی کمک کردند تشکر می‌کنیم.