برچسب: مدیریت کاربر

مشکلات مدیریت کاربران در بالاترین

ما در حال بررسی سیستم مدیریت کاربر در بالاترین هستیم. متاسفانه از آنجایی که تقلب در فرهنگ ایرانی گسترده است و حتی نوعی «زرنگی» محسوب می‌شود، در میان کاربران نیز تقلب و قانون شکنی کم نیست و این به گردش کار سیستم لطمه جدی وارد می‌کنند. برای آنکه شما هم بتوانید به مشکلات فعلی بالاترین فکر کنید و راه حل بدهید، سعی کرده‌ایم مشکلات فعلی را در قالب این تصویر به شما نمایش بدهیم.

slide14
برای دیدن بزرگتر عکس کلیک کنید