برچسب: روزنامه‌نگاران

نظرسنجی:‌کمک به روزنامه نگاران پناهنده

آیا موافقید که در بالاترین هم برای حمایت از روزنامه نگارهایی که از ایران خارج شده اند و در کمپهای پناهندگی ترکیه و عراق بسر می‌برند یک درخواست کمک راه بیاندازیم و کمکها را به سازمان بین‌المللی روزنامه نگاران بدون مرز بدهیم؟

‌پ.ن. درخواست کمک آغاز شده است. به صفحه اول بالاترین بروید و روی دکمه ChipIn کلیک بکنید.