برچسب: بلاگبان

بلاگبان: جام جهان نمای وبلاگستان فارسی

بیش از هفت سال از آغاز اولین وبلاگ فارسی می گذرددر طی این سال ها وبلاگنویسی از یک موضوع ناشناخته به یک پدیده تبدیل و به تدریج عادیشد، ولی عادی شدن این پدیده به معنی همگانی شدن آن بود.

شاید بسیاری از شما زمانی را به یاد بیاورید که فهرست تمامی وبلاگهای فارسی در کناره یک وبلاگ می گنجید و این امکان وجود داشت که پس از چند ساعت وبلاگ گردی نبض وبلاگستان را گرفتولی با گسترش چشمگیر وبلاگها هم از نظر تعداد و هم موضوع، دیگر این کار امکان پذیر نیست. وبلاگستان فارسی به آرشیوی آنلاین از دغدغه ها و ایده های زندگی همه روزه ایرانیان تبدیل شده که برای آشنایی بیشتر با آن احتیاج به جام جهان نمایی برای وبلاگستان فارسی داریم، جامی که به ما بدون هرگونه جهت گیری عقیدتی و سیاسی، تصویری نسبتا بی طرف را از آن ارایه دهد.

بالاترین تا میزانی بیانگر بحثها و مطالب مهم وبلاگستان فارسی است ولی از آنجایی که انتخاب و ارسال لینکها توسط کاربران انجام می گیرد، تصویری محدود از وبلاگستان ارایه می شود برای پوششی بی طرف و همه جانبه از وبلاگستان فارسی، سایت بالاترین به کمک پروژه زیگ زاگ به دنبال راه اندازی سایت جدیدی است که تمامی بحثهای داغ وبلاگستان را بصورت خودکار به تفکیک موضوع پیدا کرده و آنها را در این سایت، که بلاگبان نام دارد، در اختیار همگان قرار دهداین به نوعی شبیه کاری است که گوگل نیوز برای خبرهامی‌کند. تنها تفاوت این است که شما کاربران در بوجود آوردن فهرست منابع و طبقه بندی آنها نقش خواهید داشت.

به عنوان اولین گام می بایست فهرستی نسبتا کامل از وبلاگستان فارسی داشته باشیم و سپس به کمک یکدیگر آنها را برچسب زنی موضوعی کنیمدر این مورد در چند روز آینده توضیح بیشتری خواهیم داد.

بلاگبان گام بعدی در تجربه تعاملی در وب فارسی است که با شما بالاترینی ها و پشتیبانی بی نظیر شما در پی اتفافهای اخیر به اوج خود رسیده است.بلاگبان آغازی جدید در مرحله ای دیگر برای همه ماستتصمیم داریم به مرور از طریق این وبلاگ نتایج کار و ایده های جدید را با شما در میان بگذاریم.

منتظر ما باشید!

زیگ زاگ و بالاترین