دسته: عمومی

جواب اوباما

ویدیوی سوال کاربران ایرانی از اوباما

لطفا متن این ویدیو را پیاده کنید تا ما اینجا بنویسیم.
متن صحبت اوباما (برگرفته شده از این وبلاگ)

«Nico,» the president said to the HuffPost’s Nico Pitney, «I know that you… and all across the Internet, we’ve been seeing a lot of reports coming directly out of Iran. I know that there may actually be questions from people in Iran who are communicating through the Internet.What…do you have a question?»

«Yeah, I did,» Pitney said, «but I wanted to use this opportunity to ask you a question directly from an Iranian. We solicited questions last night from people who are still courageous enough to be communicating online, and one of them wanted to ask you this: Under whichconditions would you accept the election of Ahmadinejad? And if you do accept it without any significant changes in the conditions there, isn’t that a betrayal of what the demonstrators there are working towards?»

«Well, look,» Obama replied, «we didn’t have international observers on the ground. We can’t say definitively what exactly happened at polling places throughout the country. What we know is that a sizable percentage of the Iranian people themselves, spanning Iranian society, consider this election illegitimate. It’s not an isolated instance, a little grumbling here or there. There is significant questions about the legitimacy of the election.

«And so, ultimately, the most important thing for the Iranian government to consider is legitimacy in the eyes of its own people, not in the eyes of the United States,» he said. «And that’s why I’ve been very clear, ultimately this is up to the Iranian people to decide who their leadership is going to be and the structure of their government.

«What we can do is to say unequivocally that there are sets of
international norms and principles about violence, about dealing with the peaceful dissent, that… pans cultures, spans borders.. And what we’ve been seeing over the Internet and what we’ve been seeing in news reports violates those norms and violates those principles. I think it is not too late for the Iranian government to recognize that there is a peaceful path that will lead to stability and legitimacy and prosperity for the Iranian people.We hope they take it.»

سوال بالاترینیها از اوباما

یکی از خبرنگاران وبسایت مشهور هافینگتون پست در تماسی با ما اعلام کرده است که می‌خواهد سوالات و پیشنهادات ایرانیها را جمع بکند و فردا ظهر در واشنگتون از باراک حسین اوباما بپرسد. نام خبرنگار وبسایت هافینگتون پست، نیکو پیتنی است و در چند روز اخیر پوشش بسیار خوبی از وقایع ایران در وبسایتشان داده است و لحظه به لحظه اتفاقات ایران را در وبسایتشان گزارش می‌کرده‌است. فردا هم بعنوان نماینده شما از رییس‌جمهور آمریکا سوال خواهد کرد. قرار شد که ما این درخواست را در بالاترین اعلام کنیم. اینهم اعلام این موضوع توسط او در تویتر.

ask obama a question

ask obama a question

سوالاتتان را ترجیحا در وبسایتهای دیگر بنویسید و از بالاترین لینک کنید. لطفا در زمان ایجاد لینک به آنها برچسب اوباما بزنید. این لینکها به یک موضوع داغ مربوط به این موضوع اضافه می‌شوند. به آن موضوع داغ بروید و به سوالات و پیشنهاداتی که خوشتان می آید رای مثبت بدهید. ما ده سوال پرامتیاز را پس از ترجمه به نیکو پیتنی می‌فرستیم و او فردا ظهر یکی از سوالات را از اوباما خواهد پرسید.

زمان سخنرانی ساعت ۱۲:۳۰ بوقت شرق آمریکا و ۸ شب به وقت ایران خواهد بود. مهلت ارسال مطلب و رای دادن تا ساعت ۱۱ صبح به وقت ساحل شرقی آمریکا و ساعت ۶ شب ایران خواهد بود.

پ.ن. اگر از تویتر برای پرسیدن سوالهایتان استفاده می‌کنید از #iranelection #balatarin برای مشخص کردن سوالهایتان استفاده کنید.
پ.ن. در زمان لینک دادن در بالاترین در قسمت اول تیتر بنویسید«پرسش»

این هم متن ایمیل درخواست. البته بعدا قرار شد که بقیه سوالها را در وبسایتشان بگذارند.

Hi — This is Nico Pitney from the Huffington Post. I’m a reporter in the United States who has been writing extensively about Iran over the past week, trying to expose the government’s crackdown on Iranians who are demonstrating peacefully for a fair election. You can see my coverage here: http://bit.ly/15ROVX

Tomorrow, President Obama is holding a major press conference at the White House. I will be attending, and plan to ask the president a question. I want it to come directly from Iranians, so I asked Mehdi to post it directly to Balatarin. People have spent a lot of time debating how he should respond to the events in Iran — it is only fair that you get your voice heard directly by Obama.

Thank you,
Nico

گزارش نظرسنجی بالاترین راجع به انتخابات ریاست جمهوری

بالاخره گزارش بالاترین از نظرسنجی انجام شده در هفته قبل آماده شد. گزارش بالاترین را در اینجا بخوانید.

نتایح نظرسنجی بالاترین همراه با توضیحات

آمار خام نظرسنجی بدون هیچ تفکیک‌پذیری و بدون تصحیحات بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک به چه کسی رای می‌دهید (تحریمیها را شامل نمی‌شود) بدون تصحیحات آماری بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک خارج از ایران و داخل ایران بدون تصحیحات آماری بالاترین

آمار خام نظرسنجی به تفکیک کسانی که رای نمی‌دهند و رای می‌دهند و بدون تصحیحات آماری بالاترین

تعداد شرکت کننده‌ها در این نظرسنجی ۱۰۲۱۰ نفر بوده است. تعداد ۶۵۶۵ نفر از ایران و ۳۵۹۱ نفر از خارج ایران بوده‌اند.

درصد شرکت و عدم شرکت بنحو زیر است. آمار شرکت در انتخابات در نظرسنجی بالاترین به درصدهای زیر است:
بله: ۷۶.۵
خیر: ۸.۴
دسترسی به مرکز رای گیری ندارم: ۶.۴
هنوز تصمیم نگرفته‌ام: ۸.۷

ما روشهای آماریمان را برای پیش بینی انتخابات دقیق‌تر کردیم. پیش‌بینی تازه ما که با استفاده از اطلاعات نظرسنجی بالاترین (آمار شرکت کنندگان از داخل ایران) و ترکیب آنها با آمار انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ بدست آمده بدین شرح است:‌
موسوی ۵۵ درصد
احمدی‌نژاد ۲۲ درصد
کروبی ۱۷ درصد
رضایی ۶ درصد

دقت پیش‌بینی در حدود ۱۰ درصد می‌باشد. از آنجا که یک هفته از این نظرسنجی می‌گذرد و در این فاصله خیلی از مناظره‌ها انجام شده‌اند، احتمال بالاتر رفتن رای موسوی و رضایی و پایین‌تر آمدن رای احمدی‌نژاد و کروبی وجود دارد. ما در مورد روشهای آماری بکار گرفته‌ شده برای تصحیح خطای آنلاین بودن نظرسنجی توضیح خواهیم داد. روش بکاربرده شده در نوع خود بدیع است. اگر بزبان ساده بخواهیم این روش را توضیح بدهیم باید بگوییم که ما از روی نظرسنجی بالاترین بدست آوردیم که کسی که در مرحله اول دور قبل به x و در مرحله دوم دور قبل به y رای داده اینبار به چه کسی رای میدهد. بعد سعی کردیم که آمارهای x و y واقعی را از طریق آمارهای منتشرشده انتخابات گذشته بدست بیاوریم. با مقایسه آمار نظرسنجی و آمار منتشرشده ما تخمینی از تفاوت جمعیت نظرسنجی شده با جمعیت کشور بدست آوردیم و از این راه درصدهای نظرسنجی را تصحیح کردیم.

یکی از مهمترین نکاتی که این نظرسنجی نشان داد و در گزارش موجود است این است که تنها پنجاه درصد از کسانی که دور اول انتخابات گذشته به محمود احمدی‌نژاد رای داده‌اند در این انتخابات به او رای می‌دهند و حجم عمده کسانی که از او روی گردان شده‌اند به موسوی رای می‌دهند. در تصویر زیر چگونگی پخش رای کسانی که در مرحله اول انتخابات گذشته به او رای داده ‌اند را می‌بینید:

AN1st84_to_88

یک دیگر از نکات نظرسنجی بالا بودن رای موسوی در میان زنان و پایین بودن نسبی رای کروبی در میان زنان است. رضایی هم رای ناچیزی در میان زنان دارد.

اقلیتهای دینی و کسانی که بی‌مذهب هستند بیشتر به کروبی رای می‌دهند. طرفداران احمدی‌نژاد مذهبی‌ترین گروه این نظرسنجی هستند. از کسانی که حتما رای می‌دهند ۴۰ درصد پایبند به احکام مذهبی هستند. از کسانی که رای نمی‌دهند تنها ۱۴ درصد به احکام مذهبی پایبند هستند.

نظرسنجی بالاترین نشان می‌دهد که مذهب نقش زیادی در تعیین رای دادن یا ندادن یک فرد دارد. از میان کسانی که رای نمی‌دهند ۳۰ درصد بی‌مذهب هستند. از میان کسانی که رای می‌دهند تنها ۹ درصد بی‌مذهب هستند.
جالبترین نکته اعتماد بنفس یا واقع بینی حامیان نامزدهای مختلف است. در جواب این سوال که «فارغ از اینکه به چه کسی رای می‌دهید فکر می‌کنید چه کسی برنده‌ انتخابات است؟» تفاوت زیادی بین حامیان نامزدها وجود دارد. ۹۱ درصد از حامیان احمدی‌نژاد بر این باورند که کاندیدای آنها برنده انتخابات است. حامیان دیگر نامزدها همه بر این باورند که موسوی برنده انتخابات است. حامیان کروبی نزدیکترین پیش‌بینی را به پیش‌بینی بالاترین دارند. در کل پیش‌بینی انتخابات توسط شرکت کنندگان بشکل زیر است:

موسوی: ۶۳.۸
احمدی‌نژاد ۲۳.۳
کروبی: ۱۲.۲
رضایی: ۰.۷

در آخر از سه دوست و کاربر عزیزی که در طراحی نظرسنجی، مدل سازی احتمالات و تهیه گزارش نهایی کمک کردند تشکر می‌کنیم.

تغییر حدنصاب رای و نشان دادن فرستادنده لینک

بعضی از کاربران از بالا رفتن حدنصاب رای برای لینکهای سیاسی شکایت کرده‌اند. حدنصاب همیشه درحال تغییر بوده و تغییر اخیرش اتفاق نادری نیست. معمولا ما سعی می‌کنیم توازنی از لینکهای طبقه‌بندی های مختلف به صفحه اول بیایند. دلیل این مساله این است که می‌خواهیم مخاطبان ورزشی یا فرهنگی بالاترین را حفظ کنیم. اگر تمام لینکها برای چند هفته سیاسی باشد ما این مشتریهای بالاترین را از دست خواهیم داد.

چند بهبود هم در سرعت بالاترین داده‌ایم که امیدواریم کند شدن سرعت مانند قبل اتفاق نیافتد. اما ممکن است یکی دو ایراد کوچک وجود داشته باشد که رفع خواهد شد.

تغییر دیگری که داده‌ایم نمایش دوباره فرستاده لینک در صفحه لینکهای تازه است. ما متوجه شدیم که مخفی کردن اسم کاربران به تشویق کاربران به فرستادن لینک بهتر لطمه زده است. بیشتر سرویسهای مشابه به این سمت می‌روند که به کاربر هویت بیشتری بدهند و نه کمتر.

نظرسنجی بالاترین در مورد انتخابات ریاست جمهوری

یکی از کاربران بالاترین چند هفته پیش پیشنهاد ایجاد یک نظرسنجی برای انتخابات را داد. ما هم با توجه به علاقه کاربران بالاترین به اخبار انتخابات جای این دیدیم که چنین نظرسنجی را برگزار کنیم و با همکاری این کاربر سوالات نظرسنجی را طراحی کردیم. این نظرسنجی ‌می‌تواند نشان دهد که جامعه اینترنت‌باز ایران چه گرایشی دارد.

بالاترین همیشه وبسایتی برای کمک به چرخش اخبار بوده‌است. با برگزاری این نظرسنجی تنها قصد خبررسانی دارد و با این نظرسنجی قصد حمایت از کاندیدای خاصی و یا تشویق در مورد رای دادن یا ندادن ندارد.

از چندین وبلاگ نویسی که به ما در تصحیح سوالهای نظرسنجی کمک کردند متشکریم. همچنین از کاربرعزیزی که در طراحی لوگو به ما کمک کرد متشکریم.
شما هم اگر می‌خواهید به این نظر سنجی کمک کنید لوگوی زیر را در وبلاگتان بگذارید و به صفحه نظرسنجی لینک کنید.

banner125-125

اجرای قوانین بالاترین

در چند روز گذشته سعی کرده‌ایم به بیشتر شکایات رسیدگی کنیم. این منجر به بسته‌شدن تعداد زیادی حساب کاربر تقلب‌کار یا قانون شکن بالاترین شده‌است. همینطور از چند کاربر بالاترین برای همکاری در رسیدگی به شکایات دعوت کرده‌ایم. اگر به یاد داشته باشید قبلا هم ما از کاربران کمک خواسته بودیم. دفعه گذشته کاربران با همان نام کاربری خود به شکایات رسیدگی می‌کردند که این منجر به مشکلات زیادی شد. بعضی از کاربران نسبت به این کاربران که بالایار نامیده‌ می‌شدند خصومت شخصی پیدا کردند و ما در نهایت مجبور شدیم آن برنامه را متوقف کنیم. اینبار بالایارهای جدید با اسم کاربری مستعار که مشخص کننده این باشد که آنها بالایار هستند به بالاترین کمک خواهند کرد.

در مورد تقلبها در بالاترین، حجم زیادی از این تقلبها به سایتهای کپی پیستی برمی‌گردد. لطفا از دادن رای مثبت به این وبسایتها خودداری کنید. از دانلود نرم افزار یا فیلم از این وبسایتها هم خودداری کنید چون ممکن است که حاوی تروجان باشند. این وبسایتها را از همان طریق گزارش لینک به بالاترین گزارش کنید. تشخیص وبسایتها کپی پیستی راحت است. معمولا این وبسایتها تبلیغات بسیار زیادی دارند. بعضا مقاله‌های طولانی دارند بدون اینکه مشخص باشد این مقاله‌ها از کجا آمده‌اند. بعضی از اینها بشکل فوروم هستند و قیافه زشتی دارند.

چندین کاربری که حساب اصلی‌شان کاربر معقولی بوده ولی ده ها کاربر جعلی با دعوتنامه درست کرده‌اند هم بسته شده‌اند. این به این معنی نیست که شما اگر یک نفر را دعوت کنید و آن فرد قانون شکنی کند، کاربر شما بسته خواهد شد. در این چند مورد این کاربران متقلب ده ها حساب کاربری برای خودشان درست کرده بودند.

مشکلات مدیریت کاربران در بالاترین

ما در حال بررسی سیستم مدیریت کاربر در بالاترین هستیم. متاسفانه از آنجایی که تقلب در فرهنگ ایرانی گسترده است و حتی نوعی «زرنگی» محسوب می‌شود، در میان کاربران نیز تقلب و قانون شکنی کم نیست و این به گردش کار سیستم لطمه جدی وارد می‌کنند. برای آنکه شما هم بتوانید به مشکلات فعلی بالاترین فکر کنید و راه حل بدهید، سعی کرده‌ایم مشکلات فعلی را در قالب این تصویر به شما نمایش بدهیم.

slide14
برای دیدن بزرگتر عکس کلیک کنید

خداحافظی «رضا» از بالاترین

رضا از اعضای تیم بالاترین در دوسال گذشته زحمت زیادی برای پیشرفت تکنیکی وبسایت بالاترین کشیده است. او با تمام کارها و مشغله‌های دیگرش همیشه در سرپا نگه داشتن بالاترین زحمت کشیده است. رضا بدلیل مشغله زیاد و تا حدی هم خستگی از فضای پرتنش وب فارسی حدود یک ماه پیش تصمیم به کناره‌گیری از بالاترین گرفت. در ماه گذشته هم کارهای نیمه تمامش را به پایان رساند. تلاش ما برای بازنگری او در تصمیمش، نتیجه نداد.

ما از زحماتی که رضا برای بالاترین کشیده‌است قدردانی می‌کنیم. برای قدردانی از این زحمات، از طرف جامعه بالاترین مدال بالانشان درجه یک را به رضا تقدیم می‌کنیم. 

بیانیه دوم

همان طور که در بیانیه رسمی بالاترین آمده بود، بالاترین در ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ مورد حمله قرار گرفت. سارقان با دزدیدن هویت یکی از مدیران بالاترین، مهدی یحیی‌نژاد، و فریفتن شرکت‌های خدمات‌دهنده به بالاترین، کنترل دومین بالاترین را در دست گرفته و از سرویس‌دهنده بالاترین درخواست فرمت سرور را کرده‌ بودند.

سارقان به چندین دومین و سرور دیگر که در اجاره مهدی یحیی‌نژاد بوده نیز حمله کرده‌اند. مهدی یحیی‌نژاد چهار سرور از دو شرکت سرویس‌دهنده اینترنتی در اجاره داشته که تنها یک سرور متعلق به بالاترین بوده است و سه سرور دیگر برای کارهای تجاری و پروژه‌های وب دیگری بوده که هیچ ربطی به بالاترین یا ایران نداشته‌اند و تنها بخشی از مالکیت آنها تحت مالکیت یحیی‌نژاد بوده است. این خرابکاران موفق به درخواست فرمت سرورهای مذکور از سرویس‌دهنده‌ها شده‌اند. در این پیش‌آمد نه تنها به کار بالاترین صدمه وارد شده، بلکه خسارتهای مالی دیگری مستقل از بالاترین به بار آمده است که با همکاری وکیل این خسارت‌ها برآورد شده و مساله از طرق قانونی دنبال خواهد شد.

۱- تحقیقات ما نشان می‌دهند که سارق از روشی که ما آن را «دزدی به کمک آتش‌نشانی» می‌نامیم، اقدام به این کار کرده است. توضیح این روش به زبان ساده و غیرفنی بدین شکل است: در این روش دزد ناموفق از باز کردن در خانه به آتش‌نشانی (شرکت ‌خدمات‌دهنده سرور) مراجعه می‌کند و با اطلاعاتی که در مورد صاحب خانه جمع کرده خود را یا بجای او یا دوست نزدیک او جا می زند. آتش نشانی هم به دلیل بی‌دقتی مدارک جعلی دزد را به دقت کنترل نمی‌کند و باگذاشتن نردبان کمک می‌کند دزد به خانه وارد شود. در مورد بالاترین دزد پس از ورود به خانه با چهار گاوصندوق بسته مواجه شده که بدلیل عدم موفقیت در بازکردن گاوصندوق‌ها کل خانه را به آتش کشیده و گاوصندوق‌ها را با تمام اطلاعات موجود در آتش از بین برده است (تقاضای فرمت سرورها را از شرکت سرویس دهنده کرده است). گاوصندوق‌ها حاوی کپی اطلاعات موجود در دیگر گاوصندوق‌ها بودند تا در صورت ضربه به یکی از گاوصندوق‌ها مطالب از کپی‌های دیگر بازیافت شود. متاسفانه ما انتظار ورود دزد با همکاری آتش‌نشانی و آتش‌سوزی کل خانه را نداشتیم، و در این واقعه اطلاعات قابل توجهی را از دست داده ایم. تنها مرجع ما برای بازیافت کپی‌های دیگری است که به مکان‌های امن‌تری برده شده بود و لزوما روزآمد نبوده‌اند. آخرین بک‌آپ بالاترین مربوط به ساعت ۴:۳۰ صبح روز حمله به وقت گرینویچ بوده است.

۲- ما تا به امروز در مورد به راه انداختن بالاترین و صدور این بیانیه صبر کردیم. دلیل اول این بوده که می‌خواستیم اطمینان حاصل کنیم که شرکت سرویس‌دهنده سرورها دوباره فریب سارقان را نخواهند خورد. بالاخره در نامه دریافتی از یکی از سرویس‌دهنده‌ها به ما اطمینان کامل داده شده که این نوع دزدی نادر را بسیار جدی گرفته‌اند و کمال مراقبت را از سرورهای ما خواهند کرد. دلیل دوم این بود که مبنای بیانیه ما اطلاعات مستند باشد و نمی‌خواستیم تنها براساس گمانه‌‌زنی‌ها یا اعلامیه‌هایی که از طریق افراد گمنام در اینترنت منتشر می‌شود، کسی را متهم کنیم. در نتیجه تا به امروز صبر کردیم تا اطلاعات بند بعدی کامل شود.

۳- دو شرکت امریکایی که سرورها از آن‌ها اجاره شده بود دو آی‌پی 93.110.101.178 و 93.110.101.243 را به عنوان آی‌پی سارقان در اختیار ما قرار داده‌اند. این آی‌پی‌ها به نام یک شرکت خدمات دهنده اینترنت ایرانی بنام لایزر با آدرس تهران ثبت شده اند. ما این آی‌پی‌ها را در اختیار این شرکت قرار داده و از این شرکت تقاضای پیگیری کرده ایم، اما تا این لحظه با گذشت بیش از هفت روز از این درخواست هنوز جوابی دریافت نکرده ایم. وکیل بالاترین در حال تهیه شکایتی به RIPE، نهادی بین‌المللی که آی‌پی‌های این شرکت از طریق آنها ثبت شده‌اند، است.

۴- تیم مدیریت بالاترین مداوم مورد انواع تهدیدات قرار گرفته، اما از آن‌جا که بالاترین راهی برای تعیین صحت یا سقم این ادعا‌ها ندارد، همیشه از کنارشان به آرامی گذشته است. در این ماجرا نیز اعضای تیم مدیریت بالاترین مورد تهدید قرار گرفتند، اما تصمیم گرفتیم که در آرامش و تنها از طرق قانونی مسائل فنی پی‌گیری شود. عشق و علاقه ما کار وب و به وجود آوردن فضای آزاد اطلاع‌رسانی برای همه است و به این کار با جدیت ادامه خواهیم داد.

۵- با تمام این اتفاقات، تا هفته آینده سایت را دوباره راه اندازی می کنیم. مشکلاتی فنی با یکی از خدمات‌دهندگان کارمان را عقب انداخته است. امیدواریم آن چه رخ داده تاثیر منفی روی فضای حاکم بر بالاترین نگذارد، بلکه بیش از پیش باعث توانمندی و بالندگی جامعه بالاترین شود. ما همه کاربران بالاترین را دعوت به خویشتنداری و عدم پیشداوری می‌کنیم.

۶- در آینده نه تنها وب‌سایت بالاترین را بهتر خواهیم کرد، بلکه به زودی وب‌سایت جدیدی هم به راه خواهیم انداخت.

تمام تلاش روزانه ما در تیم بالاترین برای بالاترینی بهتر، مفیدتر و جذاب‌تر است. بالاترین با پشتوانه و حمایت شما کاربرانش بالاترین است و بالاترین خواهد ماند.

به روز رسانی
در نظرات وبلاگ و سرویس‌های لینک‌دهی برخی به اشتباه شرکت مذکور را به عنوان متهم فرض کرده‌اند، شرکت لایزر یک شرکت خدمات دهنده اینترنت است که قطعا اطلاعات بیشتری در مورد سارق دارد و ما امید داریم با ما همکاری کند و پاسخگو باشد.