دسته: سیستم مدیریت کاربران

تغییرات جزیی اختیارات کاربران

بدلیل اینکه کاربرانی با دعوت از خودشان دست به تقلب گسترده می‌زدند و منجر به لطمه به وبسایت و اتلاف وقت ما می‌شدند، ما به تغییرات کوچکی داده‌ایم که این مشکل را کم کنیم.

کاربران تازه وارد تنها امکان ارسال لینک، گذاشتن نظر و دادن رای مثبت دارند. برای رای منفی باید تا اعتبار هزار صبر کنند. اگر الان رای منفی بدهند با پیغام
«اعتبار ناکافی» روبرو می‌شوند. همینطور امتیاز لازم برای دعوت کاربر جدید به ۱۰۰۰ افزایش پیدا کرده است.

اعتبار لازم برای درست کردن موضوع داغ هم به ده هزار افزایش پیدا کرد.

توضیح:‌ چند روزی بود که رای مثبت را هم برای کاربران جدید حذف کرده‌بودیم ولی این امکان از امروز برای این کاربران فعال می‌شود. از اطلاع رسانی ناکافی پوزش می‌خواهیم.