دسته: امکانات جدید

موضوع داغ برای ایده‌های برتر ماه

چندین بار از طرف کاربرهای مختلف پیشنهاد شده بود که بالاترین یک قسمت برای بحث ایده ها درست کند تا بدین طریق ایده‌های جنبش دموکراسی خواهی یک جا جمع شود و بحث شود. چون فرصتش نبوده است که یک بخش جدید درست شود و در زمانه حساسی هستیم، ترجیح دادیم که از بخش موضوعات داغ فعلی برای این کار استفاده کنیم. هر ماه یک موضوع داغ درست خواهد شد تا لینکهای بهترین ایده‌ها را جمع کند. این موضوع داغ را فقط بالاترین ماهانه یک بار ایجاد میکند ولی بقیه اگر لینکشان ایده بود (لزوما لازم نیست در مورد مسایل سیاسی باشد( به این موضوع داغ اضافه کنند.

هنوز نمیدانیم که تا چه حد این بخش مفید خواهد بود ولی به آزمایش کردنش می ارزد.

سیستم هوشمند رسیدگی به گزارش تخلفات بزودی تکمیل میشود

در چند روز اخیر که امکان حذف اتوماتیک لینک با رای منفی کاربران برداشته شده،‌ چندین لینک خلاف قوانین بالاترین برای دو سه ساعت روی بالاترین باقی ماندند و بسرعت حذف نشدند. بعضی از کاربران در این مورد نگران بوده اند و نگرانی خود را در زیر نوشته قبلی وبلاگ بالاترین بیان داشته اند. سیستم قبلی حذف لینک با رای منفی با اینکه کمک می کرد مطالبی همچون پورن یا لینکهای ویروسدار سریعا حذف شوند،‌ اما مورد سواستفاده بخشی از کاربران قرار میگرفت و بعضی از لینکها تنها بخاطر اینکه بخشی از کاربران با محتوایشان مخالف بودند حذف میشدند‪.‬ برخورد با رای منفی غیرقانونی هم بسیار مشکل بود چون حجم این تخلفات زیاد بود و بدلیل موارد بینابینی لزوما نمیشد در مورد غیرقانونی بودن رای منفی یک کاربر حکم کرد.

چند ماهی است سیستم جدید گزارش تخلفات براه انداخته‌ایم که زیر لینکها و نظرات میبینید. بخشی از این سیستم که برای کاربران قابل مشاهده است شبیه گزارش تخلف وبسایتهای وب ۲ دیگر همچون یوتیوب یا دیگ است. اما قسمت هوشمند آن که کار در ماه آینده به اتمام خواهد رسید را میتوان بجرات یکی از مدرن ترین سیستمهای گزارش و بررسی تخلفات موجود وب دو در دنیای وب دانست. در این سیستم در ابتدا هر گزارش ارسال شده توسط کاربران توسط بالایارهای بالاترین نظاره میشود. اگر گزارش صحیح بود، قبول میشود. اگر گزارش غلط بود، قبول نمیشود و در حالتهای بینابینی، بالایارها حکم به بینابینی بودن گزارش میدهند. در مواردی هم که حجم گزارشها زیاد است، بخشی از گزارشها دیده نمیشود و هیچ حکمی در موردش صادر نمیشود. قبول یک گزارش به یک سری کارهای کاملا اتوماتیک تبدیل شده است. مثلا در مورد لینک ویروسی، لینک به محض قبول گزارش توسط بالایارها، حذف میشود و به کاربر متخلف پیغامی فرستاده میشود.

با تکمیل شدن سیستم هوشمند در ماه آینده، سیستمی اتوماتیک جایگزین ۹۰ درصد کار بالایارهای بالاترین خواهد شد. سیستم هوشمند با استفاده از سابقه کاربران در صحت گزارشهای قبلی، به درستی یا غلطی گزارشها حکم میکند. مثلا اگر ۳ کاربر که هرکدام در گذشته در ۸۰ درصد موارد گزارشهایشان صحیح گزارش کرده بودند در مورد ویروسی بودن لینکی گزارش بفرستند، سیستم بطور اتوماتیک گزارش آنها را قبول کرده و لینک را حذف میکند. اما اگر ۵ کاربر که تنها ۱۰ درصد گزارشهای قبلی آنها درست بوده و ۹۰ درصد گزارشهایشان نادرست بوده است چنین گزارشی بفرستند، سیستم این گزارش را بطور اتوماتیک قبول نخواهد کرد و منوط به مشاهده بالایارها خواهد کرد. با استفاده از این سیستم کاربران به فرستادن گزارش صحیح ترغیب خواهند شد. بزودی در صفحه کاربری خود تعداد گزارشهای قبول شده و رد شده را مشاهده خواهید کرد. این سیستم اجرای قوانین را به خود کاربران باز خواهند گرداند و در عین حال به کاربران درستکار توانایی بیشتری خواهد داد. کاربرانی که گزارشهای نادرست زیادی بفرستند، عملا از ارزش گزارشهای خود خواهند کاست. در مقابل کاربرهایی که تعداد گزارشهای صحیح آنها بالاست، ارزش گزارشهای آنها بالا خواهد رفت. در واقع با استفاده از سیستم جدید، همه کاربران دقیق و قانونمدار بالاترین بدون اینکه بدانند به بالایارهای بالاترین تبدیل خواهند شد.

پ.ن. شاید فکر کنید که در مکانیزم جدید رای منفی دیگر هیچ ارزش ندارد. اینطور نیست. از یک طرف میزان رای منفی به یک لینک هنوز میزان عدم محبوبیت یک لینک یا تفکر را نشان میدهد. از طرف دیگر در حال بررسی میزان رای منفی در چند هفته آینده خواهیم بود. اگر پیش بینیهایمان در مورد استفاده از رای منفی صحیح باشد، از آن برای فرستادن لینکها به پشت فیلتر استفاده خواهیم کرد. یعنی مثلا اگر لینکی بیش از ۵۰ درصد امتیازش رای منفی داشته باشد در حالت روشن بودن فیلتر قابل مشاهده نخواهد بود.

بخش جدید: لینکهای داغ نشده دوازده ساعت اخیر

چند روز پیش یکی از کاربران بالاترین پیشنهادی مطرح کرد که با استقبال زیادی از طرف کاربران روبرو شد. پیشنهاد این بود که بعضی از لینکهای خوب بدلیل اینکه در زمان مناسب ارسال نشده‌اند دیده نمیشوند و هیچوقت داغ نمیشوند و برای جلوگیری از این موضوع بهتر است که بهترین لینکهای هر دوساعت روز گذشته را نشان بدهیم.

ما این پیشنهاد را با تغییر کوچکی پیاده کردیم. از آنجا که نمیخواهیم بخش سمت چپ بیش از اندازه شلوغ شود، تنها لینکهای داغ نشده ۱۲ ساعت گذشته را نشان میدهیم. ۱۲ ساعت بجای ۲۴ ساعت از این جهت انتخاب شده است چون که امکان دیدن لینکهای داغ نشده ۲۴ ساعت گذشته قبلا فراهم بود.

از مشکلات به دسترسی به بالاترین در چندین ساعت گذشته از همه کاربران پوزش می طلبیم.

نحوه جدید انتخاب لینکهای پرنظر سمت چپ بالاترین

قبلا لینکهای مورد بحث سمت چپ صفحه براساس پر نظرترین لینکهای ۲۴ ساعت قبل که به صفحه اول راه پیدا کرده بودند انتخاب میشدند. امروز یک تغییر کوچک به این بخش داده ایم. بجای انتخاب لینکها بر اساس پرنظرترین، لینکها را بر اساس تعداد نظردهنده ها انتخاب میکنیم. مثلا ممکن است دو لینک هر دو ۵۰ نظر داشته باشند و در یکی ۳۰ کاربر متفاوت نظر گذاشته باشند و در دیگر ۲ کاربر به بحث باهم پرداخته باشند. در مکانیزم جدید لینکی که از ۳۰ کاربر مختلف نظر دارد، انتخاب میشود. این تغییر یک از تغییراتی است که مدتها پیش کاربران بالاترین پیشنهاد کرده بودند ولی تا به امروز عملی نشده بود.

امکان جدید بالاترین نمایش تصویر کوچک لینکهای عکس دار

امروز امکان جدید نمایش تصویر کوچک در کنار لینکهای عکسدار فراهم شد. قبلا این امکان برای ویدیوهای یوتیوب فراهم آمده بود.

بتازگی تغییراتی در نحوه نمایش موضوعات داغ داده شده است. با توجه به اهمیت موضوعات داغ عرض آن قسمت بیشتر شده است.

اجرای بند اول قانون موضوعات داغ

بند اول قانون موضوعات داغ می‌گوید:
۱- هرهفته بیش از یک موضوع اضافه نکنید
هر چند این بند به عنوان اولین بند قوانین موضوعات داغ، مهمترین بند نیز محسوب می‌شود اما کمتر کاربری تا این لحظه به آن توجه داشته است. ضمن این که بسیاری از کاربران به خاطر اجرا نشدن این بند انتقادات به جایی از مدیریت داشته‌اند.
از سویی کاربران که از ما خواسته بودند: «مدیریت تا آنجا که می تواند برای اعمال قوانین باید از ابزارهای تکنیکی استفاده کند و کمتر قانون متکی به قضاوت فردی باشد.»
با توجه ویژه به هر دو نکته فوق از این پس به طور خودکار هر کاربر تنها امکان اضافه کردن یک موضوع داغ در هفته را خواهد داشت.
اگر برای اجرای بهتر قوانین بالاترین راهکارهای عملی به ذهن شما میرسد که بدون دخالت فردی و تنها با برنامه‌نویسی قابل اجرا شوند آنها را با ما در میان بگذارید.
از همه شما همراهان صبور به خاطر پیشنهادهای ارزنده‌تان متشکریم.

تغییر کوچک در چگونگی داغ شدن لینکها

بعضی از کاربران از دیر داغ شدن اخبار مهم شکایت داشتند و چندین بار درخواست کمتر کردن حدنصاب رای را کرده‌اند. کم کردن حدنصاب رای به معنی این است که تعداد بیشتری لینک به صفحه اول بیایند که مطلوب نیست چون هدف ما این بوده که صفحه اول بالاترین حدودا هر چهار ساعت یکبار بطور کامل تازه شود.

برای اینکه مشکل دیر داغ شدن لینکها را تا حدی حل کنیم، یک راه حل جدید را تست میکنیم. در این راه حل لینکهایی که بیش از ۳۶ ساعت از عمرشان گذشته دیگر داغ نخواهند شد. این باعث میشود که لینکهای کهنه دیگر به صفحه اول نرسند.

این راه حل کاملا آزمایشی است. لطفا فعلا آشوب یا اعتصاب راه نیاندازید.

پ.ن.
تنها ۱۰ درصد لینکهای داغ شده بعد از ۳۶ ساعت داغ میشوند بنابراین تاثیر این تغییر جزیی خواهد بود.

کاربرهای ثبت شده

تا کنون تعدادی از نهادها و موسسات اقدام به ایجاد شناسه کاربری در بالاترین کرده‌اند. این شناسه‌ها نشر اخبار و دیدگاه‌های این نهادها و حتی پاسخ‌دهی نسبت به عملکرد این نهادها را بر عهده داشته‌اند. اما همواره این سوال وجود داشته است که آیا این شناسه‌ها قطعا متعلق به این موسسات است یا صرفا فردی به قصد حمایت از این موسسات، شناسه مشابهی ایجاد کرده است. این امر ما را بر آن داشت که نوعی حساب کاربری جدید برای این قبیل موسسات فراهم آوریم تا پس از احراز هویت حقوقی این موسسات، شناسه‌های معتبری به این گروه تعلق گیرد.
برای مثال شناسه کاربری بالاترین را مشاهده کنید.

با اینکه انگیزه ایجاد این حسابها برای موسسات بوده است، اما پس از ایجاد آن به نتیجه رسیدیم که در مورد بعضی از افراد معروفی که در بالاترین فعالیت میکنند هم این شبهه وجود دارد که آیا این افراد خودشان هستند یا نه. ما در برنامه داریم که به افراد سرشناسی که در بالاترین با نام واقعی خود به فعالیت می پردازند این نوع حساب کاربری را تقدیم کنیم. در این مقطع، به دو کاربر ابراهیم نبوی و نیک آهنگ کوثر از کاربران قدیمی بالاترین این نوع حساب کاربری را تقدیم کنیم. این دو که از افراد سرشناس دنیای غیرمجازی بودند در زمانی که بالاترین در شروع کارش بود به عضویت بالاترین در آمدند و با تواضع و فروتنی به بحث و گفتگو با بقیه بالاترینیها پرداختند.

جهت ایجاد «شناسه معتبر» برای موسسات و اشخاص حقوقی از این پس می‌توانید با ارسال ایمیل از نشانی رسمی تارنمای موسسه خود، درخواست صدور «شناسه معتبر » را با بالاترین مطرح نمایید. هزینه ایجاد «شناسه معتبر» در بالاترین پنجاه دلار امریکا می‌باشد. اگر خواهان این نوع «شناسه معتبر » خاص هستید می‌توانید درخواست خود را به پست الکترونیکی advertising@balatarin.com ارسال نمایید. اگر قبلا موسسه شما شناسه ای داشته باشد علامت معتبر به آن اضافه خواهد شد. اگر هم شناسه‌ای نداشته باشید، شناسه جدیدی ایجاد خواهد شد.

پ.ن. با توجه به نظرات کاربران بالاترین، این ایده تصحیحاتی داشته است. اکنون برای کلمه «ثبت شده« جایگزین کلمه معتبر شده است.

شروع بالاترجمه:‌ طنین صدای مردم ایران در جهان

بالاترین روز شانزده آگوست یا ۲۵ مرداد سه سالگی خود را جشن می‌گیرد. برای این مناسبت پروژه بالاترجمه را بطور آزمایشی راه اندازی می‌کنیم. این حرکت گام بسیار بزرگی برای بالاترین و همه جامعه روزنامه‌نگاری و وبلاگ نویسان ایرانی خواهد بود. در پنج قرن گذشته که تماس بین ایران و غرب برقرار شده است،‌ همیشه این روزنامه‌نگاران غربی بوده‌اند که اکثریت خبرهای ایران را در دنیای انگلیسی زبان منتشر کرده‌اند. یعنی کنترل نگاه به ایران در دنیای خارج از ایران همیشه در دست غیر ایرانیها بوده است. همینطور اینکه چه اخباری از اخبار ایران اهمیت بیشتری دارند،‌ کنترلش در دست دیگران بوده‌است و آنها انتخاب می‌کرده‌اند که چه مهم است و چه نیست. همانطور که شما بالاترینیها با زحمت سه سال گذشته‌تان توانستید که بخشی از کنترل تعیین اخبار صفحه اول روزنامه‌های فارسی را باهمان رایهایتان به جامعه آزاد خود منتقل کنید، در سالهای آینده خواهید توانست این کار را با روزنامه‌های خارجی بکنید. دیگر نباید وضعی داشته باشیم که ده سال تنها از «جراحی زیبایی بینی» در ایران بنویسند. این فعالیت شما باعث خواهد شد روزنامه‌های دنیا به شما بعنوان منبع اصلی خبر روی بیاورند. ابزار ترجمه بالاترین، صدای آن مردم ایران را به دنیا خواهد رساند.

BALAtarjomeh

برای ترجمه مطالب بالاترین به انگلیسی از یک روش ابتکاری توسط خود تیم بالاترین ابداع شده استفاده می‌کنیم. در این روش ابتدا نوشته فارسی را توسط ترجمه‌گر فارسی به انگلیسی گوگل ترجمه می‌کنیم و بصورت راهنما به کاربری که مشغول ترجمه است نشان می‌دهیم. کاربری که متن را ترجمه می‌کند با نگاه به متن فارسی و ترجمه پیشنهادی گوگل می‌تواند مطلب را ترجمه می‌کند. این روش این مزیت را دارد که ترجمه نهایی خواناتر از ترجمه ماشینی گوگل خواهد بود.

روی این ابزار دو ماه کارشده است. اما هنوز نواقص زیادی دارد و به کار بیشتری نیاز دارد. فعلا تنها لینکها را می‌شود ترجمه کرد. در ماههای بعد، ترجمه موضوعات داغ و نظرات هم اضافه خواهد شد. برای اینکه ترجمه را شروع کنید باید به صفحه یک لینک بروید. زیر لینک جمله «این لینک را ترجمه کنید» را خواهید دید(به اعتبار حداقل ۳۰۰ نیاز دارید). اگر بعد از کلیک این لینک دیدید یک لینک ترجمه دارد شاید بهتر است دیگر ترجمه اش نکنید. کسانی که لینکها را ترجمه می‌کنند، از طریق گرفتن اعتبار بیشتر پاداش خواهند گرفت. سعی نکنید که کلمه به کلمه ترجمه کنید. جملات روان بنویسید. اگر هم جمله‌ای قابل ترجمه نبود، ترجمه نکنید. روان بودن ترجمه از همه چیز مهم‌تر است. در مورد افرادی که فکر می‌کنید در خارج از دنیای ایران معروف نیستند می‌توانید داخل کروشه یک توضیح کوچک بنویسید. مثلا برای مهدی کروبی بنویسید یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مخالف احمدی‌نژاد. همانطور که اشاره شد این ابزار حداقل به سه ماه دیگر کار نیاز دارد. لطفا پیشنهادهایتان را زیر این لینک بنویسید.

از بالادوستی که این سیستم را پیاده کرد و در چند ماه آینده روی این سیستم کار خواهد کرد متشکریم. همینطور از شرکت گوگل برای پیشنهاد استفاده از ترجمه‌گر اتوماتیک گوگل به بالاترین تشکر می‌کنیم.

سیستم اتوماتیک حدنصاب رای

بدلیل اینکه صفحه اول بالاترین حاوی تعداد زیادی از لینکهای سیاسی شده‌است، این احتمال وجود دارد که بالاترین مخاطبانی که برای لینکها ورزشی یا سرگرمی به وبسایت مراجعه می‌کردند را از دست بدهد. از آنجا که بالاترین تاثیرش بدلیل وجود مخاطبهای گوناگون وبسایت بوده است و گسترده نگه داشتن مخاطبان وبسایت نیاز به محافظت ویژه‌ای دارد.

برای اینکه بتوانیم مخاطبهای مختلف را راضی نگه داریم یک سیستم جدید برای حدنصاب رای طراحی کردیم. همانطور که می‌دانید لینکها برای رفتن از صفحه لینکهای تازه به صفحه لینکهای داغ باید از حدنصاب رای طبقه‌بندی خود بگذرند. مثلا لینکهای ورزشی باید پانزده رای بیاورند و یا لینکهای سیاسی باید ۳۸ رای بدست بیاورند. این حدنصاب تا بحال توسط ما تعیین می‌شد و معمولا برای چند روزی ثابت می‌ماند. حالا یک آلگوریتم اتوماتیک طراحی کرده‌ایم که اجازه نمی‌دهد لینکهای هیچ بخشی بیش از ۳۰ درصد لینکهای صفحه اول را اشغال کنند. اگر بخشی بیش از ۳۰ درصد لینکهای صفحه اول را دارد به حدنصاب رای لازم برای لینکهایش اضافه میشود تا تعداد لینکهای صفحه داغش کاهش پیدا کند.

از آنجا که هم اکنون لینکهای سیاسی حدود ۴۳ درصد لینکهای صفحه اول را اشغال می‌کنند، با براه اندازی سیستم جدید حدنصاب رای برای لینکهای سیاسی بالاتر خواهد رفت. احتمالا حدنصاب برای بخش های دیگر همچون ورزشی و سرگرمی پایین‌تر خواهد رفت و لینکهای بیشتر از این بخشها به صفحه اول خواهند آمد.

حدنصابهای کنونی:
– رأی برای طبقه‌بندی های مختلف:

* جامعه : ۴۱
* اقتصاد : ۱۰
* سرگرمی : ۱۹
* سیاست : ۴۳
* فرهنگ و هنر : ۱۸
* علم و تکنولوژی : ۱۹
* ورزش : ۱۱

چند روز طول خواهد کشید تا سیستم به تعادل معقولی برسد.