شاهدی بر تغییرات بنیادین بالاترین در سال پاسخگویی :)

در سال پاسخگویی جواب ایمیل‌ها حتی اگر برای ۵ سال پیش هم باشند جواب داده خواهند شد.

unnamed