بالاچه‌ی خود را بسازید

بالاچه بالاترین کوچکی است که شما می‌سازید، برایش قانون می‌گذارید و آن را اداره می‌کنید.

در چند هفته گذشته تعدادی بالاچه توسط بالاترین ساخته شد تا تیم فنی بالاترین بتواند اشکالات فنی این امکان جدید را برطرف کند. پس از رفع بخش عمده ای از اشکالات، همانگونه که وعده داده بودیم در روز جمعه ۲۴ مهردر ابتدا این امکان به تمامی کاربرانی داده خواهد شد که بیش از ۵۰۰۰ انرژی داشته باشند. کاربر سازندهٔ بالاچه می‌تواند کاربران دیگری را به عنوان گرداننده بالاچه انتخاب کند تا وظیفه مدیریت بالاچه را برعهده بگیرند. بالایارها در محتوای بالاچه‌ها دخالتی نمی‌کنند، مگراین که محتوای بالاچه (لینک، بالابلاگ و کامنت) یکی از موارد ممنوعه در بالاترین باشد که این موارد همزمان با راه‌اندازی عمومی بالاچه‌ها به اطلاع شما خواهند رسید.

حد نصاب داغ شدن لینک‌های بالاچه‌ها در حال حاضر حداقل ۱۴ رای است.
همه کاربران بالاترین مجازبه فعالیت در بالاچه‌ها هستند. سازنده و گردانندگان بالاچه‌ می‌توانند از طریق ایمیل یا نام کاربری، دیگران را برای عضویت در بالاچه خود دعوت کنند و همچنین می‌توانند فعالیت کاربران را در بالاچه خود ممنوع کنند. در آینده امکانات بیشتری از جمله امکان ساختن بالاچه‌های خصوصی—-که تنها با تایید عضویت کاربران توسط گردانندگان قابل مشاهده‌اند— به کاربران داده خواهد شد.

اجزاء بالاچه

1111111

۱) نام بالاچه شما منحصر به فرد است. این نام در کنار صفحات بالاترین نمایش داده خواهد شد.

۲) نشانی اینترنتی هر بالاچه منحصر به فرد است و پس از ایجاد آن نمی‌توانید آن را تغییر بدهید.

۳) این جمله معرف بالاچه شما خواهد بود.

۴) این متن توضیح در مورد بالاچه و محتوای آن خواهد بود.

۵) در این بخش شما می‌توانید قوانین و دستورالعمل‌های مخصوص بالاچه خود را برای کاربران بنویسید.

۶) دسته‌ها زیر مجموعه‌های بالاچه شما خواهند بود تا بتوانید محتوای این بالاچه ها را  دسته‌بندی کنید.