پیاده‌سازی سیستم حمایت از تکثر در بالاترین

در سال‌های گذشته تعداد زیادی کاربران به فعالیت باندی بعضی از کاربران اعتراض داشته‌اند و براین باور بوده‌اند که فعالیت باندها در بالاترین وبسایت را در انحصار گروه‌های خاصی قرار داده و تکثر محتوا در وبسایت کاهش پیدا کرده است. 

مدت زیادی بود که به شما قول داده بودیم الگوریتمهایی پیدا کنیم که فعالیت باندی را در بالاترین کاهش دهد. پس از بررسی مدل‌ها و الگوریتمهای مختلف، شروع به پیاده‌سازی و آزمایش یکی از الگوریتمها کرده‌ایم و در چند هفته آینده به تغییرات و بهبود این سیستم ادامه خواهیم داد. 

امیدواریم که این سیستم به کاربرانی که به گروه خاصی متعلق نیستند این فرصت را بدهد که بتوانند مطالب ارسالی خود را به صفحه اول بالاترین برسانند.