قیچی و ریبون و کلنگ

یک دو سه آزمایش می‌کنیم!
صدا می‌آد. من الان در بالاترینم. شما کجایید؟