برچسب: لینکهای داغ

تغییر کوچک در چگونگی داغ شدن لینکها

بعضی از کاربران از دیر داغ شدن اخبار مهم شکایت داشتند و چندین بار درخواست کمتر کردن حدنصاب رای را کرده‌اند. کم کردن حدنصاب رای به معنی این است که تعداد بیشتری لینک به صفحه اول بیایند که مطلوب نیست چون هدف ما این بوده که صفحه اول بالاترین حدودا هر چهار ساعت یکبار بطور کامل تازه شود.

برای اینکه مشکل دیر داغ شدن لینکها را تا حدی حل کنیم، یک راه حل جدید را تست میکنیم. در این راه حل لینکهایی که بیش از ۳۶ ساعت از عمرشان گذشته دیگر داغ نخواهند شد. این باعث میشود که لینکهای کهنه دیگر به صفحه اول نرسند.

این راه حل کاملا آزمایشی است. لطفا فعلا آشوب یا اعتصاب راه نیاندازید.

پ.ن.
تنها ۱۰ درصد لینکهای داغ شده بعد از ۳۶ ساعت داغ میشوند بنابراین تاثیر این تغییر جزیی خواهد بود.